+359 887 223909

ДЖАНТИ ЗА СЕЛСКОТОПАНСКИ, индустриални и otr МАШИНИ

 “Джантата е тази част от колелото, върху която се монтира гумата и според ETRTO (и кореспондиращата Директива 97/24/ЕО на ЕП и на СЕ от 17.06.1997) е  основата за пневматична гума с вътрешна гума или без камерна гума, върху която се опират бортовете на пневматичната гума“.

 Джантата може да бъде изработена от различни материали – стоманена или алуминиева сплав, полимерен микс (полиакрил, поливинил, полиестер и др.), дърво и др. Значим интерес представляват металните джанти, които могат да понасят оптимални товари и затова ще се спрем върху тях в този материал. Те съставляват над 90% от експлоатираните в света колела на превозните средства (ПС) с различна употреба.

       Конструктивно, най-простия тип джанта е шплент със спици (велосипедната джанта), но нейната товароносимост е минимална и това е довело до замяната на спиците с плътен или прорязан метален диск. Според конструкцията си, джантите са едно-, дву или три компонентни. При някои видове индустриални джанти е възможно да се прикрепят или вложат и други детайли – шпонка, главина, спирачен апарат и др., но най-кратко казано, в общия случай всяка джанта се състои от 3 части:

  • Шплент (Rim, същинска джанта) е компонентата, която поема по-голямата част от масата на гумата и дефакто част от товара на цялото колело. Върху тази компонента се монтират гумите (пневматични или плътни) или се „набива“ (Press on band („бандажни“) гуми)
  • Диск (Plate, Middle plate), също поема част от товара на колелото, свъзва същинската джанта с главината на моста (оста, полуоската) на ПС. Тази компонента подсигурява шплента да не се усуква така, че колелото да се движи по права линия. При скоростните ПС, дискът на джантата е с оптимални по площ отвори за извеждане на резултантната топлина от главините (и спирачните дискове или барабани), както и за по-добро калопочистване на колелото. Дискът е свързан за шплента със заварки или посредством болтове. Захватите с болтове са най-различни, според големината (цолажа) на джантата – при малките от 3х1 (на три равноотдалечени места по вътрешния овал на шплента, по един болт) до 4х3 или 12х1 при големите тракторни цолажи. При някои видове индустриални джанти, дисковете са два – равномерно разположени по ширината на шплента, с цел по-добро разпределение на максимални товари. Пример за това са джантите за товарни платформи (4 -6 осни) за вътрешнозаводски транспорт.
  • Присъединителен фланец (Flange, Connecting flange) е третата компонента, посредством която джантата се монтира на главината на моста на ПС, т.е. тази компонента има два кръга отвори за болтове – един за болтове за диска и втори – за болтовете (шпилките) за главината. В много случаи, тази трета компонента е вградена в диска на джантите. Примери за това са всички автомобилни и мотоциклетни джанти, тези за лекотоварните и повечето товарни ПС, за повечето селскостопанска техника, пътностроителна и индустриална техника, минни и кариерни колесни машини.
  • Допълнителни елементи за някои (бандажни) джанти могат да бъдат спирачен апарат, шпонков канал или дори главина.

 

Развитието на пазара на off-the-road гумите доведе до търсене на комплексни решения  – все повече крайни клиенти предпочитат доставчици на комплекти колела както за  първоначално вграждане за нови машини и прикачен инвентар, така и за вторичния пазар. Това наложи да стартираме преди няколко години доставки на джанти за нуждите на основни сектори като:

 Селскостопански сектор:

 DC Well base, с  5° и 15° наклон на реборда и SDC 2-елементни джанти- Стандартни (със заварен диск) и регулируеми 2- и 3-компонентни с разглобяеми диск и/или фланец- от 5″ до 54″ за трактори, комбайни, самоходни пръскачки, самоходни напоителни системи, селскостопански ремаркета, прикачен инвентар, тревни колички и инвентар.

Предлагаме  всички видове джанти за нуждите на механизацията в селското стопанство – за направляващи, двигателни и свободнодвижещи се колела на превозните средства. Номенклатурата обхваща всички възможни видове и типове контури джанти, стандартни (със заварен диск) и регулируеми (с разглобяеми диск и/или присъединителен фланец за главината), от 5“ до 54“.

Индустриален сектор:

-Стандартни едноелементни DC Well base с 5° и 15° реборд, многоелементни SDC rims, двуделни (Divided rims) джанти (включително Flat base) -от 8″ до 25″ за кари, комбинирани товарачи (BHL), мини челни товарачи, челни товарачи, типъри, телескопични повдигачи, ръчни повдигачи, многофунционални машини, камиони и типъри, ремаркета, пристанищни високоповдигачи (reach stackers) и колесни (RTG) кранове, грейдери и прикачна строителна техника, валяци, асфалтополагащи машини, индустриални платформи,  снегопочистваща техника, военни камиони и платформи, самолети и въртолети, и пр.

Предлагаме пълната номенклатура индустриални джанти от трите основни вида:

  • Стандартни неразглобяеми DC Well base джанти
  • Разглобяеми 2-, 3- и 5- елементни SDC джанти.
  • Разглобяеми двуделни (Divided) джанти (с плоска база или 1.5° реборд

OTR сектор:

-Всички видове DC rims, включително иновативните 4-елементни с двойна гърбица на базата -от 14″ до 63″, за средни и големи челни товарачи и дозери, двуосни и триосни дъмпери, типъри, ниски челни товарачи и самосвали (LPDT) за подземни мини.

Предлагаме пълна номенклатура разглобяеми 3- , 4-, 5- и 7-елементни SDC джанти за минната индустрия (OTR). Различните превозни средства изискват различни видове джанти, от 14“-63“