+359 887 223909

С AGRIMAX гамата от радиални гуми, използвайки най-новите технологии, световния лидер в производството на гуми BKT отговаря на търсенето на съвременното земеделие, при което  уважението към земята е един от ключовите фактори за „устойчивост“.

    AGRIMAX гамата на BKT надминава Вашите очаквания за устойчивост.

Според световния доклад Agriculture 4.0 – The Future Of Farming Technology, човечеството се нуждае от все по-устойчиво земеделие. Въвеждат се по-добре контролирани органични семена, рециклирана вода, възобновяема енергия, както и съхранение на продукти в хипогеална среда. Работата на полето ще бъде поверена на „най-умния трактор“, който вече не е просто обикновена селскостопанска машина, а превозно средство, което да работи интелигентно и без да уврежда почвата, така че да може тя да се регенерира и да влезе в цикъл, в който „устойчивото земеделие“ се учи от природата.

За да се избегне увреждането на почвата и в същото време да се постигне възможно най-голям добив, спазвайки параметрите за „устойчивост“, изборът на правилни гуми е от съществено значение. Те имат различни характеристики в зависимост от почвата и специфичната дейност извършвана от селскостопанските машини. Гуми, които допринасят за намаляване на утъпкването на почвата.

Това ще доведе до създаването на така нареченото „Прецизно земеделие“, при което GPS сателитни системи, монтирани на селскостопанските машини, помагат да се картографира земята и да се разбере географското разположение. Днес обаче селското стопанско трябва да разшири целите си, да се примири с неочаквания  и непредвидим климатичен хаос в световен мащаб, но преди всичко земеделието не може да има единствена цел „добивът от декар“. Мотото за оцеляването на селското стопанство, трябва да е „устойчивият“ добив.

Предвид нарастващото търсене, BKT в продължение на няколко години разработва нови технологии за гъвкавост (IF) и много висока гъвкавост (VF). VF гумата е проектирана да транспортира 40% повече товар при същото налягане, като при стандартна гума. Налягането в гумата може да бъде намалено с 40% и тя да носи същото тегло, като стандартна гума с високо налягане.

IF гумата е проектирана да транспортира 20% повече тегло при същото въздушно налягане като стандартна гума. В този случай налягането може да бъде намалено с 20%, поддържайки  желаното тегло.VF и  IF  гумите значително намаляват въздействието върху почвата.

BKT AGRIMAX линията от радиални гуми е създадена за да отговори на нуждите на съвременното земеделие. В някои модели от AGRIMAX линията на BKT са приложени IF и VF технологиите:

AGRIMAX V-FLECTO е гума от най-ново поколение. Успешна технологична комбинация, която подобрява производителността на тракторите, благодарение на намаленото утъпкване на почвата и увеличената с 40% товароносимост при същото налягане в сравнение със стандартна гума от същия размер. Това е продукт, който гарантира по-дълъг жизнен цикъл с минимум 10% в сравнение със стандартния еквивалент. Това гарантира значително намаляване на разходите за експлоатация и поддръжка.

AGRIMAX FORCE е специално проектирана за трактори с висока мощност, над 250 к.с. Благодарение на IF технологията, тази гума позволява по-голям капацитет на натоварване, при по-ниско налягане на въздуха, в сравнение със стандартните гуми от същия размер. В резултат на това намалява въздействието и утъпкването върху почвата.

AGRIMAX TERIS е предназначена за мощни комбайни и разпръскващи машини. Гумата има отлична флотационна способност, която гарантира защита на земята и производителност при прибиране на реколтата. Гумите AGRIMAX TERIS могат да поемат много големи натоварвания при отлична устойчивост на нарязвания и удари, като по този начин гарантира дълъг  експлоатационен живот и намалява риска от повреда на машината.

                                           AGRIMAX SPARGO е гума, която се откроява сред конкуретните   продукти за работа с редови култури. Тя е оборудвана с VF    технология, която позволява транспортиране на тежки товари при понижено налягане в гумите.

 

Бъдещето на селското стопанство зависи от съгласувано сътрудничество, което предполага култура, диалог и международна солидарност, което трябва да бъде придружено от технологично развитие на машините и компонентите. BKT е активна част от него.